FAQ

การสั่งซื้ออาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง
ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็งได้ แต่ต้องเลือกการจัดส่งโดย อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ เท่านั้น หากลูกค้าเลือกการจัดส่งแบบอื่นที่ไม่รองรับสินค้าประเภทต้องควบคุมอุณหภูมิ ทางบริษิทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าได้
การแจ้งหลักฐานการชำระเงิน
A : คำสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังจากแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทำได้ 2 ช่องทางคือ
1. คลิกแจ้งการชำระเงินที่ด้านบนของเว็บไซด์ และแนบหลักฐานการชำระเงิน
2. ส่งหลังฐานการชำระเงิน พร้อมเลขที่คำสั่งซื้อ ผ่านช่องทาง LINE
กรณีที่ไม่ได้ชำระเงินหลังจากกดสั่งซื้อสินค้า
หลังยืนยันคำสั่งซื้อ หากลูกค้าไม่ทำการชำระเงินภายใน 3 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามเพิ่มเติม
อีเมล : info@friendshipmart.com
โทรศัพท์ : 038 723 513-5 / 063-189-9882
Buy now